Bitcoin

Bitcoin overføringer

Bitcoin er et system som er laget for å fjerne alle mellommenn. Pengesystemet i dag er styrt av noen få globalt som sitter og passer på hvordan pengene dine blir flyttet på og gjør denne jobben for deg, mot en betaling. Om disse mellommennene i det hele tatt trengs er et helt annet spørsmål. I det vanlige pengemarkedet trengs disse mellommennene, som har tjent seg rike og mektige på å flytte andres penger ved hjelp av datamaskiner, internett og servere. Bitcoin har vist at disse mellommennene ikke trengs så lenge man har det rette systemet som kan ta over for dagens system. Bitcoin er dette systemet.

Ingen mellomledd

Bitcoin revolusjonerte verden med å vise at det kan overføres verdier mellom to personer på en stor skala uten at man trenger hjelp fra noen andre. Bitcoin er en mynt og et nettverk. Bitcoin nettverket er bygget slik at det ikke er noen mellommenn som gjør selve transaksjonen. Det som menes med dette er at Bitcoin lar kjøper og selger være i direkte kontakt og kjøpet eller transaksjonen blir utført ved hjelp av gruvearbeidere eller minere som utvinner bitcoin ved å løse det rent tekniske ved transaksjonen. Banker, som et eksempel, lar ikke kjøper og selger knytte direkte kontakt. Du må heller gi pengene dine til en tredjepart som da tar med seg pengene og gir pengene til den andre personen. Pengene forlater deg og er hos banken en stund før neste mann for pengene. Dette skjer ikke hos Bitcoin. Enten så har kjøper Bitcoinen eller så har selger Bitcoinen. Ingen låner Bitcoinen eller gjør noe med den i på vente av at noen andre skal gjøre noe.

Her kan du lese om utvinning av Bitcoin: https://bitway.no/utvinne-bitcoin/